AOSK   | Hurtigløp | Resultater krets og klubbløp | Kunstløp | Mosjons og Langløp | Aktivitetskalender | Andre skøytesteder

 

Velkommen til Akershus og Oslo Skøytekrets informasjonssider

På disse sidene vil du kunne finne nyttig informasjon og arkivmateriale knyttet til kretsens aktiviteter og kretsstyrets arbeid.

AOSK

Akershus og Oslo Skøytekrets

Informasjon om økonomiske støtteordninger i AOSK

Det er nå mulig å søke økonomisk støtte fra kretsen til en rekke aktiviteter, både for enkeltutøvere og klubber.  Detaljert informasjon med rammer, søknadsfrister og kriterier finnes her:
Økonomiske støtteordninger i AOSK

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

07.02.24—Nye Valle Hovin Kunstis offisiell åpning 10. februar!

Lørdag 10. februar 2024 er det offisiell åpning av Valle Hovin. Fra søndag 11. februar 2024 følges oppsatte preppe- og treningstider som er vedlagt. Valle Hovin vil bruke Sportello som vi er kjent med fra Frogner stadion.

 

· Oversikt over hurtigløp på Valle Hovin m/Preppetider

· Driftsplan samlet Valle Hovin og Frogner stadion

· Referat fra koordineringsmøte med BYM

· Oppdatert driftsplan (sportello—her finner du også Valle Hovin)

Fra den uoffisielle før-premieren på Valle Hovin 27.01 (Foto: Sven-Åge Svensson)