AOSK   | Hurtigløp | Resultater krets og klubbløp | Kunstløp | Mosjons og Langløp | Aktivitetskalender | Andre skøytesteder

 

Velkommen til Akershus og Oslo Skøytekrets’ informasjonssider

 

På disse sidene vil du kunne finne nyttig informasjon og arkivmateriale knyttet til kretsens aktiviteter, bl.a.:

¨ Årsmøteinnkalling med sakspapirer

¨ Referater

¨ Invitasjoner

¨ Rapporter fra ulike aktiviteter innen kretsen

¨ Resultatlister og arkivmateriale

 

(Send e-post til AOSK)

 

AOSK Ordinært kretsting 2019

· Årsberetning 2018

· Regnskap 2018

· Revisjonsberetning 2018

· Protokoll

 

Andre aktuelle dokumenter:

· Referat, Styremøte 03-2019

· Lover for AOSK (rev. 2016)

· Statutter for AOSK hederspris

· AOSK Kretsrekorder, hurtigløp, pr 04-2019

· Referat, møte i Anleggsutvalget, HL, Oslo 03-2019

AOSK

Akershus og Oslo Skøytekrets