AOSK   | Hurtigløp | Resultater krets og klubbløp | Kunstløp | Mosjons og Langløp | Aktivitetskalender | Andre skøytesteder

 

Velkommen til Akershus og Oslo Skøytekrets informasjonssider

På disse sidene vil du kunne finne nyttig informasjon og arkivmateriale knyttet til kretsens aktiviteter og kretsstyrets arbeid.

AOSK

Akershus og Oslo Skøytekrets

Informasjon om økonomiske støtteordninger i AOSK

Det er nå mulig å søke økonomisk støtte fra kretsen til en rekke aktiviteter, både for enkeltutøvere og klubber.  Detaljert informasjon med rammer, søknadsfrister og kriterier finnes her:
Økonomiske støtteordninger i AOSK

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Innkalling til kretsting for

Akershus og Oslo Skøytekrets

 

onsdag 8. mai 2024 kl. 18.00 på Skøytemuseet. 

 

Alle som vil delta, evt. med fullmakt, må melde seg på innen mandag 6. mai til post@aosk.org. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se kretsens lover §5 til §8.

Styret gjør klubbene oppmerksomme på at kretstinget skal behandle årsberetning og regnskap for 2023, og budsjettet for 2024. 

 

Saker som ønskes å tas opp på kretstinget sendes senest mandag 22. april til post@aosk.org.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

 

Last ned tingdokumenter og fullmaktsskjema

 

Velkommen til kretsting!

På vegne av styret i AOSK v/leder Renate Jeppsson