Nytt fra Skøytekretsen

AOSK   | Hurtigløp | Resultater krets og klubbløp | Kunstløp | Mosjons og Langløp | Aktivitetskalender | Andre skøytesteder

Kretsens hederspris for 2019 ble i år tildelt Henning Hagelund for sin utrettelig innsats i tilknytning til hallprosjektet i Oslo, og til Allan Dahl Johansson for sin fremragende innsats på skøyteisen de seneste to sesongene.  Prisene ble utdelt under årets kretsting på skøytemuseet i april.

Allan var på flyttefot den dagen, men har fått overbragt prisen av mor og far!

Den stolte mottager av hedersprisen.  Vi får håpe hans arbeid krones med suksess!