AOSK   | Hurtigløp | Resultater krets og klubbløp | Kunstløp | Mosjons og Langløp | Aktivitetskalender | Andre skøytesteder

 

Velkommen til Akershus og Oslo Skøytekrets informasjonssider

På disse sidene vil du kunne finne nyttig informasjon og arkivmateriale knyttet til kretsens aktiviteter og kretsstyrets arbeid.

AOSK

Akershus og Oslo Skøytekrets

Les om kretsens oppgaver her:

Egenvurdering av kretsens oppgaver ref $28

 

Informasjon om økonomiske støtteordninger i AOSK

Det er nå mulig å søke økonomisk støtte fra kretsen til en rekke aktiviteter, både for enkeltutøvere og klubber.  Detaljert informasjon med rammer, søknadsfrister og kriterier finnes her:
Økonomiske støtteordninger i AOSK

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Innkalling til kretsting for

Akershus og Oslo Skøytekrets

 

onsdag 8. mai 2024 kl. 18.00 på Skøytemuseet. 

 

 

Last ned tingdokumenter og fullmaktsskjema

 

Velkommen til kretsting!

På vegne av styret i AOSK v/leder Renate Jeppsson